ENEA CONSULTING

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

NIEKTORÍ ĽUDIA O ZMENE SNÍVAJÚ, 
INÍ JU JEDNODUCHO UROBIA.

Mojimi klientmi sú tí, ktorí potrebujú zmenu, chcú si zvýšiť sebavedomie a sebadôveru, chcú lepšie spoznať svoju osobnosť, svoje vzorce správania. Chcú lepšie využívať svoje osobnostné danosti v pracovnom živote. Rovnako tí, ktorí chcú lepšie porozumieť druhým ľuďom a mať s nimi dobré vzťahy. Klienti často hľadajú odpovede na otázky, prečo priťahujú nevhodných partnerov, alebo prečo im nefunguje existujúci vzťah... Pomôžem vám v živote urobiť také zmeny, o ktorých si myslíte, že to nie je možné. Vitajte na stránkach ENEA CONSULTING.
 
Dr. Jarmila Bakerová
konzultant, poradca, kouč, lektor

PROFIL  
 
LIFE KOUČING

Zmeniť pohľad na seba, svoje sebavedomie, sebadôveru a sebaúctu.

Pomáham klientom nachádzať vhodné riešenia v oblasti osobného a osobnostného rastu. Vytváram priestor na sebapoznávanie, budovanie sebavedomia a zvýšenie sebadôvery s osobitným dôrazom na podvedomé vzorce správania. Sústreďujem sa na oblasti súvisiace s využívaním osobnostného potenciálu v profesionálnom živote, či pri hľadaní vhodného uplatnenia. Rovnako dôležité je hľadanie vnútorného pokoja a harmónie, zmyslu života. Vzťahy vo všetkých svojich podobách sú tiež častou témou mojich klientov. 
FIREMNÝ KOUČING

 Ako lepšie využívať svoje osobnostné danosti v pracovnom živote,

ako lepšie porozumieť druhým ľuďom a mať s nimi dobré vzťahy. Ako využívať zásady asertívnej a efektívnej komunikácie s ohľadom na svoje osobnostné danosti. Ako zladiť tím a nastaviť medzitímovú komunikáciu.
Pomôžem vám identifikovať váš osobnostný potenciál. Osobnostný profil je východiskom na: 

  • individuálny rozvojový program 
  • talent manažment, 
  • manažment stresu 
  • harmonizáciu tímu EFT - TECHNIKY EMOCIONÁLNEJ SLOBODY

Zručnosť rýchleho upokojenia, keď sa hneváte, máte strach či zlosť... jednoducho keď vami „lomcujú“ emócie. 
Pomocou techník EFT dokážete ľahko ovládnuť svoje emocionálne reakcie.

EFT predstavuje nový spôsob liečenia a najmä seba-liečenia emocionálnych problémov a tlakov ako úzkosti, strachu, žiaľu, žiarlivosti, fóbií, agresivity, prehnaného pocitu viny, smútku, nenávisti, zloby, závisti, zrady, krivdy, problémov vo vzťahoch alebo v práci, sebaúcty, sebavedomia a sebalásky... a mnohých ďalších. Použitím techník EFT možno vrátiť telo, myseľ a emócie do rovnováhy.
PRÍSTUP A PRIEBEH

Každý klient je pre mňa jedinečný. Volím preto prístup, ktorý je citlivý, ústretový a podporujúci. Vychádzam z presvedčenia, že každý človek má svoj osobnostný dar, ktorý ak pozná, dokáže ho efektívne využívať v osobnom aj pracovnom živote. 

Počet stretnutí je individuálny, závisí to od rozsiahlosti témy, ktorú potrebuje klient riešiť. Cieľom však je dosiahnuť stav, aby si klient vedel v budúcnosti poradiť sám so sebou a vedel vedome prekonávať prekážky, ktoré mu život postaví do cesty.

Prvé stretnutie s klientom slúži na vzájomné vyladenie. Klient má priestor na konkretizáciu svojich potrieb a očakávaní. A osobné stretnutie veľa napovie... Pokiaľ sa klient rozhodne, že zvolí radšej iného konzultanta, stretnutie sa ukončí a je bezplatné.
 
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky